Tekort aan flexibele kantoorruimte dreigt post-Covid-19

Bron: Pixabay
De vraag naar flexibele kantoorruimte in Nederland zet door. Het aantal zoekvragen naar flexibele kantoorruimte is sterk toegenomen, en lag in oktober en november 2020 zelfs ruim boven het pre-Covid-niveau.

Flexibele oplossing

Bedrijven willen zich momenteel minder snel committeren aan langetermijncontracten vanwege de aanhoudende economische onzekerheid. Veel bedrijven zijn op zoek naar een flexibele oplossing, hetgeen terug te zien is in het aantal zoekvragen. In januari 2021 lag het aantal zoekvragen 50% hoger in vergelijking met januari 2020, zo blijkt uit een analyse van het online boekingsplatform voor flexibele kantoorruimte Workthere, in samenwerking met vastgoedadviseur Savills.

Klein percentage flexibele kantoorruimte

Ondanks de toenemende vraag naar flexibele kantoorruimte, bestaat de Nederlandse kantorenvoorraad op dit moment maar uit een relatief klein percentage flexibele kantoorruimte. Het aanbod van flexibele kantoorruimte bevindt zich met name in de vier grote steden (lees: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). Afhankelijk van de stad varieert de flexibele kantorenvoorraad tussen de 2% en 6% van de totale kantorenvoorraad. Amsterdam heeft de grootste voorraad met ruim 380.000 m². Dit betreft circa 6% van de totale kantorenvoorraad.

Aantal werkplekken daald

Het gemiddeld aantal werkplekken per aanvraag daalde van 11.1 tot 7.1 (-35%) werkplekken in 2020 in vergelijking tot 2019. Dit komt doordat de nieuwe aanvragen voornamelijk afk­omstig waren van bedrijven met een relatief klein personeelsbestand. Hoewel de vraag naar flexibele kantoorruimte vooral komt van kleine kantoorgebruikers, beginnen grotere bedrijven, ook wel corporates genoemd, zich te mengen in de vraag naar flexibele kantoorruimte. Deze verbreding van de vraag wordt grotendeels gedreven door de definitieve doorbraak van het thuiswerken, waarbij de veranderende voorkeuren van de kantoorgebruiker meer aandacht hebben gekregen. Aangezien veel corporates zich op dit moment oriënteren op deze veranderingen, zijn strategische huisvestingsbeslissingen tot op heden uitgebleven.

Hybride werken

Justin Kruseman Aretz, Head of Worthere Nederland, zegt hierover: “het hybride werken geeft invulling aan de veranderende wensen van de werknemer. De schaal waarop corporates op dit moment hun huisvesting aan het evalueren zijn en hybride werken overwegen, is dusdanig groot, dat er een toename van vraag naar flexibele kantoorruimte te verwachten is in de komende jaren. De vraag is echter, in hoeverre het aanbod deze toekomstige vraag kan opvangen. Immers, de flexibele kantorenvoorraad is vooralsnog voornamelijk ingericht op kleine gebruikers en niet op corporates, die doorgaans meer meters nodig hebben, vanwege een groter personeelsbestand.”

Huidige aanbod ontoereikend

Scato de Smit, Savills Research, vult aan: “Daarbij komt nog dat het aanbod van flexibele kantoorruimte, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet verder is gegroeid. Bedrijven die business centers exploiteren (operators) hebben in 2020 minder dan één vijfde aan nieuwe locaties opgenomen ten opzichte van het jaar hiervoor. Dit geeft aan dat het aanbod is gestabiliseerd, terwijl de vraag nu weer hard aantrekt. Als hiernaast ook de corporates het hybride werken massaal omarmen, is het huidige aanbod daarom al helemaal ontoereikend.”

Lees het rapport hier.

Lees verder ….

Bron: Savills