Tevredenheid werknemers over autoregeling neemt af

Bron: Pixabay

Uit het mobiliteitsonderzoek van 2022 (n=1.511) blijkt dat 83% van de werknemers een autoregeling heeft. Dit was in 2021 82% en is hiermee dus lichtjes gestegen. De tevredenheid over deze autoregeling is echter gedaald. 64% van de werknemers geeft aan tevreden te zijn over deze regeling. In 2021 was dit nog 68%, aldus Vereniging Zakelijke Rijders.

Beperking op CO2
Steeds meer zakelijke rijders hebben te maken met een beperking op CO2. In 2022 is dit percentage ten opzichte van vorig jaar met 6% gestegen naar 51%. Hiervan moet 21% kiezen voor een elektrische auto. Bij grote bedrijven ( >500 medewerkers) komt een CO2-beperking het meeste voor.  62% van de medewerkers moet hier rekening mee houden.

Beperking merk afgenomen
Werkgevers laten werknemers vrijer in de keuze voor het merk auto. De beperking op het merk is afgenomen van 39% in 2021 naar 36% in 2022. Dit biedt meer mogelijkheden voor de werknemer om andere merken te rijden, vooral in keuze voor EV is het merkenaanbod dit jaar flink uitgebreid.

Afkoopregeling
Minder zakelijke rijders hebben te maken met een afkoopregeling, in 2021 was dit 51% en in 2022 is dit percentage gedaald naar 45%. Bij grote bedrijven is in de helft van de gevallen (50%) sprake van een afkoopsom. Bij kleine bedrijven (<50 medewerkers) is dit 14%. Het middenbedrijf (50-500 medewerkers) valt hier mooi tussenin met een percentage van 36%.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage is dit jaar met 41% licht toegenomen. In 2021 was dat nog 40%. De gemiddelde eigen bijdrage is verhoogd van €117 vorig jaar, naar €120 euro dit jaar.

Lees verder ….

Bron: Vereniging Zakelijke Rijders