TU Delft onderzoek onder Facilitair Managers: Uw ziekenhuis in coronatijd

Bron: Pixabay

De TU Delft verricht momenteel het onderzoek ‘Uw ziekenhuis in coronatijd’ om een beeld te krijgen van de bouwkundige, technische en meer op medewerkers gerichte maatregelen die ziekenhuizen hebben genomen tijdens de verschillende golven van de COVID-19 pandemie. Doelgroep voor het onderzoek zijn facilitair en vastgoedmanagers.

Oproep

De onderzoekers willen zoveel mogelijk Nederlandse ziekenhuizen in het onderzoek betrekken. Facilitair en vastgoedmanagers wordt gevraagd de enquête in te vullen.
Met de resultaten formuleren de onderzoekers adviezen voor het ontwerp van toekomstige ziekenhuizen: bouwkundig en installatietechnisch, maar ook qua werkwijzen. Masterstudente Manuela Pretelt assisteert bij de uitvraag.

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten van uw tijd. Uw gegevens en antwoorden blijven vertrouwelijk en kunnen niet naar u persoonlijk worden herleid.
Het verzoek is de enquête voor 1 mei a.s. af te ronden.

Resultaten ontvangen?

Deelnemers kunnen de resultaten van de enquête ontvangen door hun contactgegevens aan het einde van de vragenlijst in te vullen.

>  Vul de enquête in – Uw ziekenhuis in coronatijd

Meer informatie

Voor meer informatie en opmerkingen kunt u contact opnemen met de onderzoekscoördinator, Manuela Pretelt, via m.a.preteltduque@student.tudelft.nl

Het onderzoeksteam

  • Manuela Pretelt (TU Delft, masterstudent)
  • Dr. Clarine van Oel (TU Delft)
  • Dr. Ir. Milee Herweijer (TU Delft / Wiegerinck Architecten)
  • Drs. Liesbeth van Heel (Erasmus MC / TU Delft)

Lees verder ….

Bron: FMT Gezondheidszorg