Van pandemie naar gezonde en slimme werkomgeving

Bron: draaijer+partners

De coronacrisis is van grote invloed op de manier waarop we, ook in de toekomst, met elkaar samenwerken. We kennen allemaal de vele nieuwsberichten over organisaties waarvan de medewerkers straks nog maximaal twee dagen per week op kantoor zijn, die versneld kantoren sluiten of zelfs helemaal geen vierkante meters meer huren. Ontwikkelingen waarvan we dachten dat die de komende jaren geleidelijk zouden plaatsvinden, zijn nu in een stroomversnelling gekomen. Het belangrijkste uitgangspunt bij al deze trends is steeds het verhogen van het welzijn van de gebruikers.

Naar een hybride werkomgeving
Een groot aantal organisaties maakt nu versneld de overstap naar een hybride werkomgeving: veel medewerkers willen ook straks de mogelijkheid hebben om deels thuis te werken. Daardoor wordt het kantoor nog belangrijker voor samenwerken en ontmoeten. Dit betekent dat er een hernieuwde balans gevonden moet worden tussen concentratie en communicatie in de werkomgeving. Enerzijds is een grotere verscheidenheid aan plekken voor fysieke ontmoeting op kantoor nodig, zoals agile- en projectkamers en verschillende typen overlegruimtes. Anderzijds moet de werkomgeving virtuele samenwerking ondersteunen, bijvoorbeeld door het inrichten van één- of tweepersoonsruimtes voor videoconferenties. Centraal staat het verhogen van het welzijn van de gebruikers door onder andere medewerkers zelf te laten kiezen waar, wanneer en hoe zij hun werkzaamheden uitvoeren.

De urgentie van een gezond gebouw
Door de coronacrisis is ook het belang van een gezonde werkomgeving toegenomen. Goed geventileerde kantoren met een gezond binnenklimaat zijn een must. Kortgeleden kwam nog het bericht naar buiten dat de luchtkwaliteit zelfs in de meeste nieuwe gebouwen vaak ondermaats is. Naar verwachting verandert dat vanaf nu en zal het aantal gebouwen dat voldoet aan de WELL Building Standard groeien. Ook hier staat het welzijn van gebruikers centraal. Zo heeft een beter binnenklimaat een positief effect op prestaties en verhoogt het gevoel van controle over de werkomgeving en het ervaren comfort, bijvoorbeeld door het zelf kunnen instellen van de temperatuur.

Een slim gebouw geeft snel inzicht
Bovengenoemde ontwikkelingen bevestigen nut en noodzaak van ‘slimme gebouwen’; een hybride werkplekconcept vereist een data gestuurde ondersteuning. Zo kunnen we sensorgegevens inzetten om het ruimtegebruik realtime bij te houden en voor het reserveren van beschikbare werkplekken en overlegfaciliteiten. Slimme gebouwen kunnen ook gebruikt worden ter verhoging van een gezond werkklimaat. Bijvoorbeeld door het monitoren van klimaatinstallaties en het koppelen van deze data aan informatie over de comfortbeleving in het gebouw. Daarmee kunnen we actief sturen op klimaatwaarden. Of denk aan slimme tools die medewerkers naar een vrije werkplek begeleiden in een drukke of juist rustige ruimte of die de werkplek personaliseren naar de voorkeur van de gebruiker.

Kortom: de ontwikkeling naar de hybride werkomgeving is in een stroomversnelling gekomen en de aandacht voor het welzijn van gebruikers neemt nog meer toe. Gezonde en slimme gebouwen zullen daar een grote rol in krijgen.

Lees verder ….

Bron: draaijer+partners

Geschreven door: Melissa Jongerius, Dieuwe Breunissen en Erwin Alders