Ventileren goed maar niet genoeg

Bron: Rinus Vader - LinkedIn

Virussen kunnen zich alleen vanaf de bron (= covid-geïnvecteerde) verspreiden wanneer ze gedragen worden door iets anders, voornamelijk stof, spuug, druppels of aerosolen in de lucht.

Primair zijn bepalend voor besmetting: afstand, bezetting, soort activiteit, tijdsduur en kwetsbaarheid van de in een ruimte aanwezige personen. Voor het nemen van ventilatiemaatregelen is het van belang dat we weten wat het doel is van de ruimte: hebben we het over een ruimte waar covid patiënten worden verpleegd (verpleegkamers) of zijn gehuisvest. Of hebben we het over ruimten waar dat niet de bedoeling is (zoals gemeenschapsruimten, kantoren, scholen, restaurants, winkels).

Ruimten met covid-positieven

In het eerste geval (verpleeg/verzorgkamers) hopen zich waarschijnlijk de dragers van het virus (stof, druppels, aerosolen) op in de lucht. In een verpleegkamer zal er zeer dicht contact zijn tussen patiënt en verzorger. Daarbij is isolatie van verzorgers en anderen van belang (reden waarom OK-personeel steriele kleding en medische mondkapjes dragen). Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in die situatie van primair belang. Uiteraard verlaagt krachtige ventilatie de achtergrond concentratie van virus(dragers), maar dat zal in deze situaties zeker niet voldoende zijn.

Gemeenschappelijke ruimten

In het tweede geval (gemeenschappelijke en algemene ruimten zoals woonkamers) is er geen sprake van intensieve virusbronnen, mogelijk één of enkelen die nog geen weet hebben van hun besmetting. In die situatie zijn voldoende afstand (1,5 m) en niet-langdurig met meerderen in één ruimte verblijven de primaire voorzorg, en is goede basisventilatie voldoende voor verdunning en afvoer van virus(dragers) om het risico op besmetting te verkleinen. Omdat men hier geen persoonlijke beschermingsmaatregelen draagt is 1,5 meter onderlinge afstand ook hier van belang.

Lees verder ….

Bron: Rinus Vader (LinkedIn)