VodafoneZiggo voorziet twee veranderingen die hybride werken tot een succes maken

Bron: Pixabay

Bedrijven kunnen zich nu nog voorbereiden op hybride werken. Ondanks positieve ervaring met thuiswerken, is deze transitie complexer dan gedacht. Zo kunnen er bijvoorbeeld geen afhankelijkheden zijn met de fysieke kantoorlocatie en zijn alle processen cloud-based. Als werkgever biedt het kansen voor diversiteit en effectiviteit. Maar denk ook na over het behoud van je informele sociale structuur, leiderschapscapaciteiten en kantoorfaciliteiten.

Twee veranderingen

VodafoneZiggo voorziet twee veranderingen om het hybride werken ‘na COVID’ tot een succes te maken. “Waar bij het flexibel werken, zoals veel bedrijven dat kennen, het individu centraal staat, wordt in het nieuwe hybride werken het team net zo belangrijk als het individu. Je werkt wanneer, waar en hoe het voor het team het meest effectief is. Voor gelijkwaardigheid in het team is de keuze iedereen of virtueel of fysiek essentieel,” aldus Thomas Mulder, Executive Directeur HR.

Wat ook anders is, is dat het type werkzaamheden bepaalt of je virtueel of fysiek aanwezig moet zijn. In het hybride werken, bedenk je eerst wat je gaat doen om vervolgens te bepalen hoe de samenwerking plaatsvindt. Op de kantoordagen worden reguliere vergaderingen, dus ook de directievergadering, vermeden; die gaan bijzonder goed virtueel. Teams komen naar kantoor voor ontwikkeling van sociale contacten, het werken aan onderwerpen die complex zijn of veel creativiteit vragen of gaan over persoonlijke ontwikkeling. Het kantoor krijgt een andere functie en wordt meer een ontmoetingsplaats voor mensen.

Kansen voor organisaties

Sinds de lockdown heeft VodafoneZiggo het effect van thuiswerken goed gemeten. Het ziekteverzuim ligt 10% lager dan in 2019, productiviteit neemt toe en de tevredenheidsscores van medewerkers zijn gestegen. Daarnaast zorgt minder reizen voor verbetering van de ecologische footprint. Deze kansen en alle leerpunten komen samen in het lange termijn beleid voor hybride werken dat VodafoneZiggo deelt met andere organisaties. Het bedrijf helpt organisaties met de implementatie van hybride werken. Home Office consultants van VodafoneZiggo adviseren ondernemers over hoe ze zich kunnen organiseren en klaar zijn voor de transitie.

Klaar voor hybride werken

Bij VodafoneZiggo betekent het nieuwe beleid dat iedereen die wil, de helft van de tijd thuis werken. Elk team kiest één dag in de week waarop ze allemaal met elkaar op kantoor aanwezig zijn. Directieleden geven hierin het goede voorbeeld: zij zijn alleen op vrijdag allemaal samen aanwezig. De interne organisatie wordt voorbereid om zodra we weer mogen werken op kantoor, het nieuwe beleid van kracht is. Eind oktober 2020 kondigde VodafoneZiggo zijn hybride beleid voor de lange termijn aan, als eerste organisatie van Nederland.

Kennisdeling

Download het Hybride Werken beleid van VodafoneZiggo en lees hoe zij de organisatie voorbereiden op hybride werken.

Laat je ook inspireren op het Thuiswerk Summit op 25 en 26 maart of doe op 30 maart mee met het Vodafone Business webinar: Sneller, sterker, slimmer door hybride werken

Lees verder ….

Bron: VodafoneZiggo