Wat is de waarde van het kantoor in een hybride wereld

Bron: Unsplash

In 2020 zijn we dagelijks geconfronteerd met heftige krantenkoppen over hybride werken, massale de-urbanisatie en grote groepen digitale nomaden die samenkwamen in kleine ‘clubhuis’ kantooromgevingen om van elkaar te leren en plezier te hebben.

Nu het einde van 2021 in zicht komt en de maatregelen verruimen, zien we het woon-werkverkeer en het kantoorgebruik toenemen en het leven langzaam teruggaan naar pre-COVID-niveau. Het lijkt alsof de revolutionaire werktransformatie waar we van droomden aan ons voorbij gaat. Waarom blijft deze revolutie uit?

We lijken onze dromen voor een radicaal andere invulling van de werkplek te zijn vergeten en hebben deze vervangen door de vraag “hoeveel dagen gaan we terug naar kantoor”. Het antwoord hierop is natuurlijk persoons- en organisatieafhankelijk. Maar als het onze bedoeling was om de toekomst van werk te veranderen en meer vrijheid te bieden aan werknemers, is ‘hybride’ dan voldoende? Of is het pas de eerste stap? Cushman & Wakefield zocht het uit en legde het vast in het rapport ‘Waarde van het kantoor 2.0‘.

hybride werkmodellen spelen een rol in de evolutie van werk

Na het succes – of in ieder geval het gebrek aan mislukking – van thuiswerken in de afgelopen 20 maanden, kunnen we de conclusie trekken dat hybride werkmodellen een rol spelen in de evolutie van werk. Als je niet naar kantoor hoeft, kun je net zo goed thuis, in een café of op een andere locatie werken. Het probleem is dat deze oplossing nog steeds wordt gekaderd in de context dat werk een fysieke plek is. Het houdt geen rekening met factoren die invloed hebben op welke manier we het beste kunnen presteren, welke tijden van de dag we het meest efficiënt zijn en welke dagen van de week het meest productief. Of door het verbeteren van onze output door te voldoen aan behoeften als
sporten, contact met collega’s of een werk-privé verhouding die meer in balans is.. Vanuit dit perspectief gezien stellen we wellicht de verkeerde vraag. ‘Hoeveel dagen moeten we op kantoor werken’ houdt ons in de fysieke beperkingen dat werken ergens is waar je heen gaat.

Wat is de waarde van het kantoor in een hybride wereld

Inmiddels is uit de meeste onderzoeken onder medewerkers duidelijk geworden dat hybride werken de voorkeur geniet. Echter blijkt dat hoewel sommige werknemers niet terug naar kantoor willen komen, ze ook niet thuis willen blijven. Dit suggereert dat het hedendaagse ontwerp en
gebruik van kantoren de werknemers misschien niet de elementen biedt die ze willen en nodig hebben om de stabiliteit van de thuisomgeving te verlaten. Natuurlijk is de vraag complexer dan dat, aangezien de waarde van het kantoor voor iedereen anders is. De meeste hybride werkplekmodellen richten zich op het kantoor als een locatie voor samenwerking en thuis als een plek voor productiviteit. Deze activiteiten zijn echter abstract en verschillen sterk van persoon tot persoon. Uit een onderzoek uit 2019 naar samenwerking op de werkplek en vergaderinteracties bleek dat 90% van de persoonlijke ontmoetingen plaatsvinden aan de bureaus van mensen, niet rond vergadertafels zoals eerder werd gedacht9. Met slechts 50 – 60% van de moderne kantoorruimte voor vaste bureaus, zou kunnen worden gesuggereerd dat we minder ontmoetingspunten nodig hebben dan we denken. Of in ieder geval dat deze ontmoetingspunten een ander soort interactie mogelijk maken

Download rapport: Waarde van het kantoor 2.0

Bron: Cushman & Wakefield