Wegwijzer COVID-19 en ventilatie

Bron: ISSO

Onlangs heeft ISSO een wegwijzer COVID-19 en ventilatie opgesteld. Deze Wegwijzer helpt je om precies de juiste informatie over ventilatie in gebouwen te vinden die je nodig hebt. Inmiddels heeft ISSO aan de hand van feedback de wegwijzer verbeterd. Ook voor de Facilitair Manager is het een handig naslagwerk om antwoord te vinden op de vele vragen die er binnen de organisatie leeft.

De wegwijzer is via ISSO Open te raadplegen. 

Geadviseerde ventilatie realiseren
Het overzicht geeft eenvoudig en snel de voor jou relevante aanwijzingen waarmee de ventilatie te controleren en realiseren is. De kennis is voortdurend in ontwikkeling. We streven ernaar het te actualiseren naar aanleiding van voortschrijdend inzicht over het coronavirus.

Vragen en antwoorden uit Coronavraagbaak
Aan de hand van de relevante vragen en antwoorden uit de FAQ van de Coronavraagbaak over ventilatie verwijst de Wegwijzer naar kennis op ISSO Open en daarbuiten. De Wegwijzer helpt op weg bij de volgende vragen:

  • In hoeverre is de transmissieroute via de lucht bewezen?
  • Is het zinvol om meer te ventileren?
  • Op welke wijze kan gecontroleerd worden wat de ventilatiecapaciteit is van het gebouw?
  • Waarmee moet rekening mee gehouden worden voor onderhoudsactiviteiten in gebouwen?
  • Wat te doen met luchtfilters?
  • Wat is de instructie voor servicemonteurs bij het vervangen van filters?
  • Heeft het effect om lucht anders te conditioneren (verwarmen, koelen, bevochtigen)?
  • Daarnaast geeft de Wegwijzer algemene informatie over ventilatiesystemen. Als voorbeeld: bij de vraag “In hoeverre is de transmissieroute via de lucht bewezen?” adviseert de Wegwijzer het ‘Praktijkboek gezonde gebouwen’ over bacteriën en virussen en / of ‘ISSO-Kleintje Binnenklimaat’ over binnenluchtkwaliteit te raadplegen.

Je kunt de gratis Wegwijzer hier raadplegen.

Lees verder ….

Bron: ISSO