Leden Schoonmakend Nederland stemmen in met cao-onderhandelingsresultaat

Vandaag hebben leden van Schoonmakend Nederland in de Algemene Ledenvergadering gestemd over het cao-onderhandelingsresultaat.  De aanwezige leden stemden unaniem in met het onderhandelingsresultaat.

Dit bericht werd oorspronkelijk gepubliceerd op deze site